De wereld

binnen handbereik

Handel levert Nederland veel op. Door handel is het mogelijk om te genieten van de producten uit andere landen. Indirect zijn er ook vele voordelen op het gebied van werkgelegenheid, innovaties en internationale samenwerking. Voor iedere Nederlander biedt handel volop voordelen. Voordelen die bekend zijn, en een aantal die minder bekend zijn. Deze site geeft een mooi overzicht.

Jouw baan, dankzij handel

Internationaal opererende bedrijven zijn goed voor 30 procent van alle banen in Nederland. Het zou dus zomaar kunnen dat jouw baan daar ook bij zit.
w

Samen sterker staan

Internationale handel verbindt mensen en landen met elkaar; zo kunnen we mét andere landen grensoverschrijdende uitdagingen aanpakken. Dit leidt tot stabiliteit en economische groei.

Producten voor een aantrekkelijke prijs

Sinaasappels uit Spanje, koffie uit Brazilië en de nieuwste elektronische gadgets uit Japan: door open grenzen zijn deze producten ook in Nederland beschikbaar en ook nog voor een aantrekkelijke prijs.

Een eerlijker wereld

Dankzij internationale samenwerking worden constructieve afspraken gemaakt. Zo bevorderen we een duurzame wereld en houden we rekening met volgende generaties.

Nieuwe ideeën, dingen nog beter doen

Door over grenzen heen te kijken, leren mensen wat er op andere plekken in de wereld wordt ontwikkeld. Over grenzen heen gaan inspireert. Het levert kennis op en stimuleert om te innoveren.

Open grenzen nemen barrières voor handel weg

Ondernemers krijgen de mogelijkheid over de grens heen te kijken en krijgen toegang tot dat wat er wereldwijd bedacht en geproduceerd wordt.

Handel maakt het Mogelijk

Handel en internationale samenwerking verbindt, mensen , bedrijven en landen aan elkaar. Zo brengt het de wereld steeds iets dichter bij elkaar. Hierdoor kun je nieuwe kansen zien ontstaan en beseffen dat je samen sterker bent.

Jouw baan, dankzij handel

Door internationale samenwerking en eerlijke handel krijgen ook andere delen van de wereld het beter. Investeringen in andere landen zorgen voor stabiele economische groei. Ook Nederland profiteert van internationale samenwerking en handel; we zijn hierdoor namelijk in staat op veel producten te maken voor de hele wereld. Andersom is Nederland ook interessant voor buitenlandse bedrijven als vestigingslocatie. Ze krijgen via Nederland namelijk toegang tot de gehele Europese Unie; dat zijn meer dan 500 miljoen mensen.

lees meer

Handel zorgt ervoor dat Nederland kan doen waar het goed in is. We zijn een land met een grote landbouwsector, een sector die profiteert van open grenzen; een land met een grote kenniseconomie, daarmee aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven; en een land dat een doorgeefluik is van producten uit de hele wereld voor Europa en andersom. Onze economie profiteert enorm van de in-en uitvoer van producten. Een derde van het Nederlandse inkomen komt namelijk voort uit de export van goederen en diensten. We importeren producten uit maar liefst 189 landen en we exporteren naar 194 landen. Daarnaast kiezen veel bedrijven voor Nederland vanwege de het open handelsklimaat. De vestigingen van buitenlandse bedrijven leveren Nederland maar liefst 1,5 miljoen fulltimebanen op.

jaar vrede in Europa

Samen sterker staan

Misschien sta je er niet bij stil, maar sinds de oprichting van de voorloper van  Europese Unie, in 1951, zijn er geen oorlogen meer geweest tussen landen binnen de Europese Unie. Dit is de langste periode zonder oorlog in Europa sinds het einde van de 15de eeuw!

 

Producten voor een aantrekkelijke prijs

Handel zorgt ervoor dat producten uit de hele wereld beschikbaar zijn, voor een aantrekkelijke prijs. Het wegnemen van barrières geeft ons toegang tot producten uit de hele wereld. Door het sluiten van handelsverdragen zijn de mandarijnen en sinaasappels uit Spanje, zalm uit Noorwegen en elektronica uit Japan voor een aantrekkelijke prijs beschikbaar in Nederland.

lees meer

Het is belangrijk dat de prijzen die wij betalen voor de producten uit het buitenland eerlijk zijn. Dit betekent dat de personen die onze producten maken een eerlijk loon krijgen voor hun werk. Handel maakt het mogelijk om ervaringen te delen over ervoor te zorgen dat mensen voor hun werk een eerlijk loon krijgen.

Nieuwe ideeën

Open grenzen geven ons toegang tot informatie uit de hele wereld. Die overdracht van kennis leidt tot de ontwikkeling van nieuwe producten, zowel in Nederland als in het buitenland. Via internationale contacten leren we van elkaar, weten we elkaar te vinden, delen we ideeën en kunnen we afzetmarkten uitbreiden. De grens overgaan geeft ondernemers de kans om nieuwe markten te verkennen. De kennis die dan wordt gedeeld, verruimt de blik van ondernemers. Hierdoor kunnen zij vernieuwen en nieuwe producten ontwikkelen. Dit draagt bij aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid.

lees meer

Handel maakt het mogelijk te doen waar we goed in zijn. Dit geldt ook voor andere landen. Zo kan ieder land zich toeleggen op het maken van goederen waar een voordeel in hebben. Dit leidt ertoe dat we toegang krijgen tot de nieuwste technologieën, ideeën en producten. Zo kunnen we bijvoorbeeld elektronische apparaten uit Japan, koffiebonen uit Colombia en kleding uit Zuidoost-Azië kopen. Andersom kunnen we door open grenzen de producten wereldwijd verkopen die wij in Nederland maken. Handel maakt het mogelijk dat landen zich specialiseren in waar zij het best in zijn.

Handel bevordert de samenwerking

Nederland doet zaken met 194 landen. Het overgrote deel van onze geld verdienen we met export naar landen binnen de Europese Unie: 71% van alle export vanuit Nederland gaat naar andere landen binnen de EU. 

■ Europese Unie ■ Azië ■ Amerika
■ Rest Europa ■ Afrika ■ Oceanië 

w

Samenwerking

Door handel ontstaat internationale samenwerking: waar mensen met elkaar samenwerken ontstaan vriendschappen, wederzijds begrip en de realiseer je dat je samen sterker bent. Samenwerken staat voor samen sterker, voor stabiliteit en stevigheid. De Europese Unie is hier een uitstekend voorbeeld van. De oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal heeft geleid tot stabiliteit en economische groei in Europa. Dit is gegroeid tot de Europese Unie die we vandaag de dag kennen.

lees meer

Grensoverschrijdende uitdagingen kunnen niet in Nederland alleen worden aangepakt. Hiervoor is samenwerking op een internationaal niveau van groot belang. Samen met andere landen staan we sterker op het internationale podium. Samenwerking binnen de Europese Unie is daarom van groot belang.

.

EEn eerlijke wereld

Een duurzame wereld

Dankzij internationale samenwerking worden constructieve afspraken gemaakt. Zo kunnen we een duurzame wereld bevorderen en rekening houden met volgende generaties.

Een duurzame wereld creër je niet solitair 

■ Het Parijs akkoord is hét resultaat van succesvolle internationale samenwerking 

Stabiliteit en welvaart 

Een eerlijker wereld

Handel kan een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld. Bijdragen aan het scheppen van mogelijkheden in de wereld, voor een betere wereld. Handel en samenwerking maakt het mogelijk om internationaal ervaringen uit te wisselen. Bij het sluiten van handelsverdragen kunnen afspraken worden gemaakt over het eerlijk maken van handel, over klimaatvriendelijke productie van handel, het garanderen van eerlijke lonen. Alleen door samen te werken kunnen we ervoor zorgen dat dit gebeurd.

lees meer

Handel maakt het mogelijk om uitdagingen mondiaal aan te pakken. Het Parijs akkoord is hét resultaat van succesvolle internationale samenwerking voor het aanpakken van een internationaal probleem. Om ervoor te zorgen dat de temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius blijft is het nodig dat landen met elkaar samen blijven werken.

Het aantal landen waarmee Nederland zaken doet

%

van het Nederlandse BBP is afkomstig uit de export van goederen

Het aantal landen waar de grondstoffen voor een iPhone vandaan komen

%

van het aantal fulltime banen in Nederland dankzij vestigingen van buitenlandse bedrijven

Open grenzen nemen barrières weg

Ondernemers kunnen over de grens heen kijken en krijgen toegang tot dat wat er wereldwijd bedacht en geproduceerd wordt. Niet alleen de grootste bedrijven hebben profijt van open grenzen. Juist kleinere ondernemingen maken volop gebruik van de mogelijkheden van open grenzen. Zij zijn namelijk goed voor 60% van de export van goederen van Nederlandse makelij. Handel maakt economische groei ook mogelijk in ontwikkelingslanden. Open grenzen zorgen ervoor dat ontwikkelingslanden hun producten eenvoudiger op de markt kunnen brengen in het buitenland. Zo worden lokaal banen gecreëerd en armoede verminderd.

lees meer

Wegenomen barrières hebben in de afgelopen honderd jaar ervoor gezorgd dat de Nederlandse import explosief is gegroeid. Zo is sinds 1917 de waarde van import in Nederland ongeveer 930 keer groter geworden. De waarde van de export is met maar liefst 1260 keer gestegen. Het wegnemen van handelsbarrières binnen de Europese Unie levert Nederland veel op. We exporteren 71% van onze goederen naar landen die lid zijn van de Europese Unie

Testimonials

Roberto Azevêdo, Director-General World Trade Organization
Jhon Smith, CEO @ Labib Digital Studio
Thomson Polan, CEO @ Caramal Digital Studio
Wereldhandel is
  • Klik uw antwoord aan

casus 1

casus 1

casus 1

casus 2

casus 3

suggesties

Initiatiefnemer van deze website is
ICC Nederland
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
www.icc.nl |info@icc.nl

Share This